×

دسته: آموزش پایتون

آموزش تکمیلی پلاس پایتون

مهرداد جان نثار 20 اکتبر 2020

آموزش مقدماتی پایتون(قسمت ششم)

مهرداد جان نثار 09 سپتامبر 2020

آموزش مقدماتی پایتون(قسمت پنجم)

مهرداد جان نثار 31 آگوست 2020

آموزش مقدماتی پایتون(قسمت چهارم)

مهرداد جان نثار 29 آگوست 2020

آموزش مقدماتی پایتون(قسمت سوم)

مهرداد جان نثار 28 آگوست 2020

آموزش مقدماتی پایتون(قسمت دوم)

مهرداد جان نثار 27 آگوست 2020

آموزش مقدماتی پایتون(قسمت اول)

مهرداد جان نثار 26 آگوست 2020
تمامی حقوق محفوظ است. 1399